Ik mis het meest de gevarieerdheid in mijn bestaan

Wim (76) uit Nijmegen, getrouwd

Weinig variatie

Het effect van corona op mij bestaat hoofdzakelijk uit het feit dat ik erg beperkt word in mijn bewegingsvrijheid. Alle musea, schouwburgen, bioscopen, restaurants en cafés zijn gesloten en daarmee is mijn normale leefpatroon ernstig verstoord. Ik mis het meest de gevarieerdheid in mijn bestaan. Wat overblijft is een weinig gevarieerd menu van wandelen, fietsen en puzzelen.

Sociaal gemis

Het je bewegen in een menigte, het zitten op een terrasje en het deel uit maken van een groep, mis ik het meeste. Ik ervaar het eten en samenkomen met anderen nog steeds als aangename momenten in mijn leven in coronatijd; hierbij wordt het aantal toegestane contacten bescheiden overschreden.

Geestelijke achteruitgang

Een beperkt aantal hobby’s blijft mogelijk. Zoals biljarten, omdat je dat met twee personen kunt doen. Andere sociale activiteiten, zoals kaarten en schaken en andere groepsactiviteiten, zijn allemaal weggevallen. Ook zie ik in mijn omgeving dat mensen moeite hebben met de beperkingen. Het lijkt trouwens of mensen geestelijk achteruit gaan, en dan zeker de personen die maandenlang alleen thuiszitten.

Zorgen

Ik ervaar de maatregelen als vervelend en sterk belemmerend. Aan de andere kant wil ik ook geen besmetting oplopen. Het meeste zorgen maak ik mij over het feit dat mijn vrouw of ik besmet raken met het virus en dat we daar ernstige beperkingen aan over zullen houden.

Uitzichtloosheid

Ik ervaar weinig verschil tussen de eerste en tweede golf; alleen bij de eerste golf had ik nog het idee dat het tijdelijk zou zijn. De uitzichtloosheid vind ik vervelend. Ik neem van deze pandemie mee dat er waarschijnlijk nog meer zullen komen en dat sociaal contact van levensbelang is voor mij en veel andere mensen.