Corona blokkeert niet de toekomst van jongelui

Kees (62) uit Houten, getrouwd, werkt als docent bij MBO Utrecht

Bij moeder langs

Ik vind het heel erg triest dat dit, het coronavirus, wereldwijd plaatsvindt. Hoe moet dat straks, als er een vaccin is? Hoe zal de verdeling dan gaan? En dan denk ik met name aan de arme landen. Ja, daar kan ik me zorgen over maken. Over mezelf maak ik me niet zo druk. Wel denk ik aan mijn moeder van 89. Maar zelf gaat ze er niet onder gebukt. ‘Ik heb een mooi leven gehad’ zegt ze dan. Helaas kan ik haar maar beperkt zien, en dan natuurlijk op afstand. Iedere week ga ik bij mijn moeder langs en neem dan wat te eten mee. Tijdens het eten kletsen we gezellig en hou ik haar op de hoogte van alles wat er speelt.

Kleindochter

Je zoekt nu je plezier in dingen die voor corona heel normaal waren. En dat koester je.

Ik word ook heel vrolijk van het contact met onze kinderen. En sinds kort ook van een kleindochter, Mia heet ze. Wat is het toch mooi om opa en oma te zijn. En wat is het dan jammer dat je haar niet kan vasthouden en kan knuffelen.

Accepteren

Ook is het jammer dat de maatregelen om corona te beperken nodig zijn. Maar het is niet anders. We moeten accepteren dat het er is, en we zullen onze houding en ons gedrag moeten veranderen. Ik denk namelijk dat de kans op een coronabesmetting voor een groot deel met gedrag te maken heeft. Ouders hebben hierbij een grote invloedfactor. Toch is grip hebben op je kinderen niet altijd makkelijk, zeker als ze uitwonend zijn.

Gebrek aan stageplekken

Net als door heel Nederland is het onderwijs in deze coronatijd flink veranderd. Zo ook bij MBO Utrecht. De jongelui zijn beperkt op school en hebben veel online lessen. We hebben daarbij een gradering aangebracht: eerstejaars komen twee dagen naar school, tweedejaars een dag, derdejaars eens per twee weken en vierdejaars lopen voornamelijk stage en komen eens per maand naar school. Het vinden van een stageplaats is op dit moment trouwens zeker een uitdaging voor de studenten en het onderwijs. De toegenomen zorgen rondom coronabesmettingen maken het met de week lastiger een passende stageplaats te vinden.

Gemis van ‘echt’ contact

Ik mis het ‘echte’ contact met collega’s. Natuurlijk zie je elkaar tijdens vergaderingen via Zoom, maar dat is toch anders. Ook mis ik de interactie met studenten. Het grappige is dat ze zelf liever ook op school zijn. Misschien niet zozeer voor de lessen, als wel voor het zien van hun vrienden en medestudenten.

Motivatie onder jongeren

Wat betreft de online lessen zie je dat jongeren die op school altijd al gemotiveerd zijn, dit thuis ook zijn. En andersom geldt hetzelfde: ongemotiveerde jongeren zullen thuis niet ineens ander gedrag tonen. Op school wordt naast de leerstof ook aandacht besteed aan houding en gedrag. Voor docenten is het nu lastig om online de gewenste professionele beroepshouding te signaleren en bij te sturen.

Een leven lang leren

Voor studenten van wie de thuissituatie het niet toelaat om online lessen te volgen, bieden we de mogelijkheid dat ze op school de online lessen volgen. Natuurlijk zijn er zorgen voor wat betreft het onderwijs. Maar het is niet zo dat door corona de toekomst van jongelui wordt geblokkeerd. Je bent immers je leven lang aan het leren.