Het loopje naar de boekenkast is voor sommige mensen echt het enige uitje

Ingrid (63) uit Amersfoort, op vele fronten actief als vrijwilliger

Net wintersport

Privé vind ik dit een rijke tijd. Ik heb geen acute zorgen over mezelf of over de mensen om mij heen. Met mij, mijn man, ouders en onze kinderen gaat het goed. Deze tijd geeft mij een soort van innerlijke rust. We benadrukken niet wat we missen maar proberen er samen iets moois van te maken. Zoals een week terug, die sneeuw, dat was zo mooi! Dat was echt genieten, net wintersport.

Goedgevulde boekenkast

Al jaren zet ik mij als vrijwilliger in voor verschillende maatschappelijke projecten. Dat deed ik al toen ik nog werkzaam was als interim directrice van een basisschool. Zo verzorg ik al ruim acht jaar de boekenkast bij ontmoetingscentrum De Herberg in de Amersfoortse wijk Nieuwland. Er staat zowel binnen als buiten een boekenkast. Voorheen zag die er onverzorgd uit, alles stond schots en scheef. Ik maakte de kast netjes en begon de boeken te sorteren. Dat werd gewaardeerd. Dat doe ik nog steeds, toch wel zo’n vijf keer per week. Ik houd de boekenkast gevuld en actueel. Buurtbewoners mogen alle soorten boeken in de kast leggen, van kinderboeken tot tijdschriften of kookboeken. Sommige boeken neem ik mee omdat ik weet dat ik er een specifiek iemand blij mee kan maken. Zo zet ik de streekromans in het wijkcentrum apart voor een oudere dame uit de wijk.

Behoefte aan een praatje

Het loopje naar de boekenkast is voor sommige mensen in de wijk echt het enige uitje. Het leidt hen af in deze tijd. Er wordt ontzettend veel en dankbaar gebruik van gemaakt. Ik spreek mensen vaak aan als ze in de kast zitten te snuffelen. Er is zoveel behoefte aan een praatje. Het gaat niet alleen om de boeken maar juist om de aandacht. Die oprechte aandacht geef ik graag.

Soort overslagbedrijf

De boeken die oud of niet meer gangbaar zijn, worden op een andere manier (her)gebruikt. Zo komt er geregeld een man van rond de 80 jaar vanuit een andere wijk op de fiets naar ons toe. Hij neemt boeken mee voor de bibliotheek van een verzorgingstehuis. Overige boeken gaan naar een ander ontmoetingscentrum. Zij verkopen deze boeken dan op een boekenmarkt zodat zij wat geld binnenhalen voor het ontmoetingscentrum. De boekenkast is een geweldig voorbeeld van circulaire economie. Het is eigenlijk een soort van overslagbedrijf. Dat dat belangrijk is, heb ik van huis uit meegekregen, van mijn moeder. Mijn doel is om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame economie.

Gezond realisme

In de eerste golf zag je veel angst bij mensen en bleven velen thuis. Nu is er een omslag en heb ik gelukkig meer gesprekken met de mensen. De angst van toen is nu omgekeerd naar gezond realisme. Ze gaan daardoor weer meer naar buiten. Al zie ik nu toch weer meer angst ontstaan door de Engelse variant, daardoor is er toch weer een groep ouderen die banger zijn geworden om naar buiten te gaan. Het is pijnlijk om te horen dat er veel eenzaamheid is bij de ouderen. Ze kijken hoopvol uit naar een praatje. Die eenzaamheid voelt steeds zwaarder, hoe langer deze tijd duurt.

Terre des Hommes

Naast de boekenkast help ik een aantal keer in de week bij Terre des Hommes. Ik help in de winkel of bij het sorteren en stomen van kleding. Ik maak mij zeer grote zorgen over het klimaat, het milieu en armoede. Het komt steeds dichterbij. Ik zet mij graag in voor een duurzaam leven, voor een groene economie. Ik zal alles doen, met de talenten die ik bezit, om me daarvoor in te zetten. Nu is de winkel helaas gesloten. Ook in de winkel van Terre des Hommes wil ik er ‘met aandacht’ voor de mensen zijn. Dat waarderen de klanten. Zo kreeg ik pas een compliment, zuiver en alleen omdat ik haar had begroet met haar eigen naam. Juist het persoonlijke aspect in een winkel overstijgt het verkopen. Deze winkel verkoopt spullen voor het goede doel. Waar het echt op draait is om oprechte aandacht, op alle niveaus. Dat is zo belangrijk, juist nu.

Update:

In het weekend nadat Ingrid is geïnterviewd, is de buitenkast met boeken vernield… Ingrid laat zich echter niet zomaar uit het veld slaan: “We zullen doorgaan, dat zong Ramses Shaffy toch!?” Als tijdelijke oplossing staan er nu dozen met boeken op een tafel en er is een inzamelingsactie gestart voor een nieuwe kast. Wilt u een kleine bijdrage geven, dan kunt u die overmaken naar SIA De Herberg, rekeningnr. NL95 INGB 0006909754 o.v.v. geldwerfactie boekenkast De Herberg.

Met dank aan Bianca van der Linden-Snel voor het interview.