Als de ouderen niet naar Beytna komen, gaat Beytna wel naar hen

Gul (49) uit Amersfoort, oprichtster van Stichting Beytna, de huiskamer voor thuiswonende ouderen in de wijk Nieuwland

Iedereen welkom

Onze huiskamer voor thuiswonende ouderen, Beytna, heeft op 1 april 2019 haar deuren geopend. Wij richten ons op thuiswonende ouderen. De kracht van Beytna is dat iedereen hier welkom is, ongeacht je culturele of religieuze achtergrond. Wij bieden de mensen een luisterend oor en we ondernemen verschillende activiteiten. Bewoners geven zelf aan waar ze behoefte aan hebben en daar spelen onze vrijwilligers op in. Er komen bij ons autochtone ouderen, maar bijvoorbeeld ook Turkse, Iraanse, Surinaamse en Koerdische ouderen.

Tussen vier muren

De coronacrisis brengt onzekerheid en eenzaamheid bij de thuiswonende ouderen. Wij merken dat zij de knuffels, de arm om zich heen erg missen. Ze missen het samenzijn met anderen. Tegelijk is er die angst om besmet te worden. Door deze angst blijven ze veel binnen. Het is verschrikkelijk om te zien dat de ouderen bang zijn en daardoor tussen die vier muren blijven zitten. We horen vaak dat ze bang zijn om alleen te overlijden. Ze hebben dan het gevoel dat niemand ze zal missen of zal gaan zoeken. Het is voor de ouderen een onwerkelijke periode.

Naar de mensen toe

Wij willen het contact met de thuiswonende ouderen behouden. Wij zijn niet bij de pakken neer gaan zitten maar we zijn, samen met onze vrijwilligers, gelijk in actie gekomen. ‘Als de ouderen niet naar Beytna komen, gaat Beytna wel naar hen’, was ons motto. Zo hebben wij samen met andere organisaties, scholen en vrijwilligers allerlei activiteiten in de wijk opgezet. Met deze acties konden we de ouderen laten weten dat we aan hen dachten. We hebben diverse dingen gedaan, zoals een sportactiviteit en het langsbrengen van tekeningen en kaarten.

Kerstpakketten actie

In december was er een kerstpakketten actie. Onze vrijwilligers gingen op pad om sponsors te zoeken. Ze kwamen met zoveel spullen terug, het was geweldig! Zo hebben we goedgevulde kerstpakketten kunnen maken, die we in onze eigen ‘Beytnabus’ naar de ouderen hebben gebracht. De reacties waren overweldigend. De ouderen waren verrast en blij. Sommigen werden emotioneel of wisten, door dat kleine beetje aandacht, even niets te zeggen. Een meneer van 80 jaar vond het zo jammer dat er corona was, hij had de vrijwilligster graag willen zoenen, haha. Een vrouw was zo verrast en blij dat er aan haar gedacht werd dat de tranen over haar wangen rolden van dankbaarheid. Deze actie is door de media niet onopgemerkt gebleven. Zo was er een mooie reportage bij Kassa (kijk terug via deze link, vanaf 21:35).

Eten koken

Door de corona hoorden we dat veel ouderen slechter gingen eten. Sommigen dreigden ondervoed te raken, anderen kregen juist te maken met obesitas. Wij wilden hier graag iets tegen doen. Dankzij de financiële steun van het Oranjefonds en Wijk Beheer Team (WBT) Nieuwland konden we grote pannen en andere benodigdheden kopen. Zo zijn we gestart met het bereiden van maaltijden voor een kleine vergoeding. In de eerste week hadden we 28 bestellingen, aan het eind waren het er 52. De ouderen en mantelzorgers waren ontzettend dankbaar. Het liefst zouden we dit het hele jaar willen voortzetten maar helaas hebben wij hier de financiële middelen niet voor.

Beytnabus

Onlangs hebben we onze eigen Beytnabus gekregen, GEWELDIG! Wij merkten dat veel, vooral niet-westerse, ouderen wel graag wilden komen maar dat er een vervoersprobleem was. Met deze rolstoelvriendelijke bus kunnen we deze ouderen uit andere wijken ophalen en naar Beytna brengen. Om het geld bij elkaar te krijgen zijn we in 2019, samen met basisschool De Wonderboom, begonnen met een kerstmarkt. We waren nog hard aan het sparen toen we eind 2020 werden benaderd door projectontwikkelaar Latei. Wij mochten een aanvraag voor de bus indienen. Ons verzoek is met diverse andere organisaties besproken en uiteindelijk hebben wij het akkoord gekregen. Onze wens voor de bus is uitgekomen… We zijn er super blij mee!

Nieuwe plannen

In 2021 gaan we ons meer inzetten om de ouderen digitaal vaardiger te maken. Zo kunnen ze thuis meedoen met online activiteiten of het contact onderhouden met hun dierbaren. Daarnaast gaan wij ons richten op een maatjesproject. Door het koppelen van een maatje aan een kwetsbare oudere is er altijd iemand die geregeld contact onderhoudt en leuke dingen met hen onderneemt. Zo kunnen we samen nog meer zelfstandig wonende ouderen helpen in deze lastige tijd. Daarnaast gaan we een schilder/kalligrafeer activiteit opzetten. Met de mooiste schilderijen willen we dan een rondreizende tentoonstelling door Amersfoort organiseren.

Met dank aan Bianca van der Linden-Snel voor het interview.