Even de batterij opladen met een goed gesprek

Alet (58) uit Amsterdam, initiatiefnemer van UP!

Even geen corona

De intelligente lockdown gaat inmiddels een nieuwe fase in. Ik merk dat de aandacht verschuift naar de kwaliteit van leven: wat vind je vandaag de dag echt belangrijk? Bij UP! vertellen steeds meer ouderen dat ze behoefte hebben aan ‘het andere gesprek’. Even geen corona. Gelukkig is dat precies wat we bieden met ‘In je Uppie aan de Lijn’: een gesprek over brede en zingevende thema’s zoals ‘thuis’, ‘vriendschap’ en ‘dankbaarheid’. Samen met enkele leeftijdsgenoten en een gespreksleider praat je over het leven dat nu zo anders is geworden. Verdieping en verbroedering gaan bijna vanzelf. “Je ziet elkaar niet en dat is juist fijn. Ik luister beter en probeer mijn eigen ervaringen zo goed mogelijk te vertellen” en “Het is leerzaam, leuk en opbeurend tegelijk om verhalen van anderen te horen,” zijn ervaringen van enkele deelnemers.

Vertel over je uitzicht

Ouderen uit heel Nederland melden zich aan, dus je zit met onbekenden in een gesprek. Het ijs is zo gebroken. Je stelt jezelf voor aan de hand van je voornaam, je leeftijd en… je uitzicht. Vooral dat laatste verbindt: we zitten immers allemaal thuis, maar gaan allemaal anders met de situatie om. Je vertelt, of je luistert vooral. Het kan ernstig zijn, of juist luchtig en licht. Zoveel mensen, zoveel smaken. 

Samen thema’s bepalen

Vanuit UP! organiseren we ook besloten gesprekken. Veel reguliere groepsactiviteiten zijn komen te vervallen en onze telefonische groepsgesprekken bieden een goede manier om contact te houden. We leiden de betrokken professionals van zorg- en welzijnsorganisaties op tot gespreksleider en regelen de technische voorzieningen. Met elkaar en met de betrokken ouderen, bepalen we de thema’s en vervolgens bellen de deelnemers in. “Zo heerlijk om jullie weer te spreken, het maakt me zo gelukkig,” hoorde ik laatst een Rotterdamse tegen haar buurtgenoten zeggen. Zo kan je elkaar weer ontmoeten, zonder de deur uit te hoeven.

Praatje bij de bakker

Veel mensen die meedoen hebben voldoende sociale contacten, maar missen een verdiepend gesprek met leeftijdsgenoten. Iemand van dezelfde generatie begrijpt de gelaagdheid van een verhaal beter. Tegelijkertijd doen er ook mensen mee die een klein netwerk hebben en hun sociale batterij normaal gesproken opladen met een praatje bij de bakker of de bibliotheek. Dat laatste vervalt nu en dan wordt het leven wat schraal. Met ‘In je Uppie aan de lijn’ spelen we daarop in. Even de batterij opladen met een goed gesprek. “Ik lag ’s nachts in bed al na te denken over het thema vriendschap en dat maakte me gelukkig,” aldus een deelneemster.

Groeien tot de laatste snik

Net als veel anderen verbaas ik me over het tot rivaliteit leidende denken in leeftijd en generaties in de media. Onze vele themagesprekken leren me telkens weer dat ouder worden van grote waarde is, met alle ervaring en plezier in het leven, veerkracht en humor. Door alle verhalen op te halen en door te geven, hopen we met UP! een reëel beeld te bieden van het leven vandaag de dag. En te laten zien dat nieuwe inzichten en persoonlijke groei mogelijk zijn, tot de laatste snik.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op de website www.upinnederland.nl of door even te bellen: tel. (06) 17176282.
De foto van Alet is gemaakt door Marije Kuiper.